واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه خلیج فارس

ارتعاش الکترونیک آروج

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

هونام دانش گستران آبزی پرور خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

شرکت فرآیند سازان آذرجام خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

صدرا صنعت لیان خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

پویان هوران رخشان

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نوآوران لیان صنعت جنوب

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

ورنا پارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

شرکت سازند کاوان فروزان

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

تدبیراندیشان ایده بان لیان

حوزه فعالیت : سایر

لیان سازان دانش محور

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

دفتر فنی مهندسی شماره 74

حوزه فعالیت : طراحی و معماری

آرمان فناوران پارس رایانه

حوزه فعالیت : کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

شرکت سرادل سی تو

حوزه فعالیت : کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

آریامن

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

شرکت ایده برتر فراسو کیهان

حوزه فعالیت : ساخت و تولید

فروزان پارسه مشیر

حوزه فعالیت : نفت و گاز

نوآوران لیان صنعت جنوب

حوزه فعالیت : سایر

شرکت سازه های کششی پارچه ای سیما

حوزه فعالیت : مهندسی عمران، راه و ساختمان

نانو فناوران التیام بخش ویرا

حوزه فعالیت : دارویی بهداشتی

سینوتک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

آروند نوین صنعت دریا

حوزه فعالیت : سایر

آوات

حوزه فعالیت : فناوری اطلاعات و ارتباطات

متین دریا

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

راستین حساب سروش خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

رونیکا

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

توسعه خدمات و مشاوره دریا

حوزه فعالیت : سایر

گرین سی

حوزه فعالیت : دارویی بهداشتی