شرکتهای نوپا و کارآفرین مرکز رشد

رونیکا

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

فراوری داده بهنگام

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانو فناوران التیام بخش ویرا

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

آروند نوین صنعت دریا

حوزه فعالیت : سایر

آریامن

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

لیان سازان دانش محور

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

ورنا پارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

سینوتک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

هسته پژوهشی دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

ارتعاش الکترونیک آروج

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

هونام دانش گستران آبزی پرور خلیج فارس

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

گرین سی

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی