مرکز رشد

 

شركت هاي كوچك و متوسط فناوري در رونق اقتصادي ، توسعه فناوري و به تبع آن، كارآفريني نقش بسيار موثري دارند. مطالعات انجام شده بر روی عملکرد شرکت های کوچک و متوسط نوپای فناور نشان دهنده خطر آسيب پذيری اين موسسات در سالهای ابتدايی تاسيس می باشد. آسيب پذيری شرکتهای نوپا بيشتر ناشی از نداشتن تجربه کافی مديريتی، اقتصادی، تبليغاتی و بازار يابی، بالا بودن هزينه های شروع به کار، عدم سود دهی در سالهای شروع به کار شرکت، و پايين بودن سرمايه اوليه می‌باشد. توسعه اين شركتها مستلزم آن است که در مراحل اولیه شروع فعالیت آنها زیرساخت­های لازم برای کاهش خطرپذیری آن ها فراهم شود. يكي از مهمترين اين زيرساخت ها، مراكز رشد واحدهاي فناوري است. مركز رشد واحدهاي فناوري براي كارآفرينان و واحدهاي كوچك و متوسطي كه با تكيه بر علم و فناوري داراي ايده هاي محوري قابل تجاري شدن هستند ، با ارائه مشاوره های لازم و نیز در اختیار قرار دادن تجهیزات و خدمات مناسب زمینه رشد و بالندگی این واحدها را فراهم آورده و آن ها را جهت ورود مستقل و پایدار به بازار تجاری آماده می سازد. مرکز رشد، مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه­ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه­های جدید توسط کارآفرینانی که درقالب واحدهای نوپای فعال در زمینه ­های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده­اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می­کند.

در مراکز رشد دو دوره مختلف جهت متقاضيان مرکز ارايه می شود:

        دوره پيش رشد: دوره ای است حداکثر 6 ماهه، که در آن به افراد و يا گروه های مستعدی که دارای ايده هاي جديد صنعتی دانش محور هستند، مشاوره و آموزشهای لازم جهت آشنايی با بازار، تکميل برنامه کسب و کار، تثبيت ايده کاری و ايجاد هويت مستقل حقوقی داده می شود. در صورت موفقيت در اين دوره مقدماتی اين واحدها می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد و حضور در دوره رشد شوند.

        دوره رشد: دوره ای است حداکثر 3 ساله، که در طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فرصت دارند ايده محوری خود را به محصول و يا خدمات قابل ارايه در بازار مصرف تبديل نموده و آماده ورود به بازار رقابتی شوند.

اهداف

·         بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي

·         ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان

·         كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري

·          ايجاد فضاي لازم گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه هاي فناوري

·          بستر سازي جهت ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري

·          توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار

 

وظایف

·         حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد

·         تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد

·         ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری سازی آنها

·         نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد

·         نظارت بر فعالیت های واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آنها

خدمات

·         تامین محل کار (به صورت اجاره)

·         خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی

·         خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه­یابی و بازاریابی

·         آموزش­های تخصصی ویژه و مشاوره

·         سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری