مرکز رشد

 

شركت هاي كوچك و متوسط فناوري در رونق اقتصادي، توسعه فناوري و به تبع آن، كارآفريني نقش بسيار موثري دارند. مطالعات انجام شده بر روی عملکرد شرکت های کوچک و متوسط نوپای فناور نشان دهنده خطر آسيب پذيری اين موسسات در سال های ابتدايی تاسيس می باشد. آسيب پذيری شرکت های نوپا بيشتر ناشی از نداشتن تجربه کافی مديريتی، اقتصادی، تبليغاتی و بازاريابی، بالا بودن هزينه های شروع به کار، عدم سود دهی در سالهای شروع به کار شرکت، و پايين بودن سرمايه اوليه می‌باشد. توسعه اين شركت ها مستلزم آن است که در مراحل اولیه شروع فعالیت آنها زیرساخت­ های لازم برای کاهش خطرپذیری آن ها فراهم شود. يكي از مهمترين اين زيرساخت ها، مراكز رشد واحدهاي فناوري است. مركز رشد واحدهاي فناوري براي كارآفرينان و واحدهاي كوچك و متوسطي كه با تكيه بر علم و فناوري داراي ايده هاي محوري قابل تجاري شدن هستند، با ارائه مشاوره های لازم و نیز در اختیار قرار دادن تجهیزات و خدمات مناسب زمینه رشد و بالندگی این واحدها را فراهم آورده و آن ها را جهت ورود مستقل و پایدار به بازار تجاری آماده می سازد. مرکز رشد، مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرف ه­ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه­ های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه ­های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده ­اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می کند.

 

در مراکز رشد دو دوره مختلف جهت متقاضيان مرکز ارايه می شود:

        دوره پيش رشد: دوره ای است حداکثر 6 ماهه، که در آن به افراد و يا گروه های مستعدی که دارای ايده هاي جديد صنعتی دانش محور هستند، مشاوره و آموزشهای لازم جهت آشنايی با بازار، تکميل برنامه کسب و کار، تثبيت ايده کاری و ايجاد هويت مستقل حقوقی داده می شود. در صورت موفقيت در اين دوره مقدماتی اين واحدها می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد و حضور در دوره رشد شوند.

        دوره رشد: دوره ای است حداکثر 3 ساله، که در طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فرصت دارند ايده محوری خود را به محصول و يا خدمات قابل ارايه در بازار مصرف تبديل نموده و آماده ورود به بازار رقابتی شوند.

اهداف

·         بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي

·         ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان

·         كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري

·          ايجاد فضاي لازم گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه هاي فناوري

·          بستر سازي جهت ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري

·          توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار 

وظایف

·         حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد

·         تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد

·         ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری سازی آنها

·         نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد

·         نظارت بر فعالیت های واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آنها

خدمات

·         تامین محل کار (به صورت اجاره)

·         خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی

·         خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه­یابی و بازاریابی

·         آموزش­های تخصصی ویژه و مشاوره

·         سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری