مرکز نوآوری و توسعه صنایع خلاق

 

معرفی مرکز

مجموعه نوآوري صنايع خلاق در اسفند ماه ١٣٩٨ تشكيل گرديد و در ابتداي تشكيل، مقرر بود تا فعاليت هاي مجموعه در عمارت نوذري واقع در محله كوتي متمركز باشد.

هدف از راه اندازي اين مجموعه كمك به رونق فعاليت هاي آموزشي، هنري، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در مجموعه بافت تاريخي شهر بوشهر است.

 

امكانات، تجهيزات و فضاي كالبدي پيشبيني شده براي اين مجموعه از ساير مراكز نوآوري كاملتر و پيشرو تر است و اين يك مزيت نسبي براي اين مجموعه به حساب مي آيد.

تيم هاي دانشجوي شاغل به تحصيل و يا فارغ التحصيلان، اساتيد هيات علمي و مدعو، هسته ها و تيم هاي پژوهشي، شركت نوپا و رشد يافته همگي مي توانند متقاضي استقرار در اين مجموعه باشند.

 

اين مجموعه در بافت تاريخي بوشهر و در محله كوتي در مجاورت دانشكده هنر و معماري دانشگاه خليج فارس واقع شده و چهار عمارت نوذري به عنوان دپارتمان معماري و شهرسازي پايدار، عمارت مطب طبيب به عنوان دپارتمان ميراث فرهنگي-صنايع دستي و گردشگري، عمارت آذين به عنوان دپارتمان كسب و كارهاي ديجيتال و فضاي مجازي و عمارت نجفي به عنوان دپارتمان هنرهاي تجسمي و صنايع ديداري و شنيداري را شامل مي گردد.

تا كنون ٥ تيم نوآور دانشجويي و ٢ شركت نوپا متقاضي استقرار در عمارت نوذري بوده اند و البته شرايط گسترش بيماري كويد ١٩ بر تعداد متقاضيان تاثير منفي داشته است.

 

براي راه اندازي اين مجموعه موافقت سازمانهاي مرتبط مانند سازمان ميراث فرهنگي استان بوشهر جهت مرمت و بازسازي و استفاده مجدد از عمارت هاي مذكور جلب گرديد.

براي جلب حمايت مالي نيز درخواستي به معاونت علمي نهاد رياست جمهوري براي حمايت مالي از مجموعه ارسال گرديد و اميد است تا اعتبار درخواستي از اين معاونت تخصيص داده شود.

مزيت استقرار در مجموعه براي افراد حقيقي و حقوقي شامل بهره مندي از امكانات و تجهيزات مجموعه، مشاوره هاي رايگان و منتورشيپ و حمايت هاي مالي براي پرورش و توسعه ايده ها در حوزه صنايع خلاق مي باشد.

امكانات مجموعه شامل فضاهاي كار اشتراكي مخصوص تيم هاي نوآور دانشجويي و فضاهاي استقرار شركت هاي خلاق و فعال در حوزه صنعت ساختمان و شهرسازي مي باشد. كل عمارت به اينترنت پرسرعت وايرلس اختصاصي مجهز است و فضاهاي آن با تجهيزات سرمايشي و كمد وسايل و مبلمان اداري مجهز شده و آماده استفاده مي باشد.
اين مركز از كليه تيم هاي نوآور دانشجويي حمايت مالي و فكري به عمل مي آورد و آنها را تا مرحله تجاري سازي محصول و يا ارائه خدمات خلاقانه و نوين در حوزه معماري و شهرسازي ياري مي نمايد.

 

مساحت هر يك از اين عمارت ها بين ٢٧٠ تا ٣٠٠ متر مربع متغير است.

عمارت نوذري آماده تجهيز و استفاده است ولي سه عمارت ديگر نياز به مرمت و بازسازي دارند.

در كنار پروژه فاز ٢ دانشكده هنر و معماري، اعتباري در حدود ٢٠٠ ميليارد ريال براي كل مجموعه لازم است.

سازمان ميراث فرهنگي استان بوشهر، شهرداري بندر بوشهر، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، اداره راه و شهرسازي، پارك علم و فن آوري خليج فارس و مركز كارآفريني و نوآوري دانشگاه خليج فارس مي توانند در توسعه و تجهيز اين مجموعه سهيم باشند.