همکاران

امین ترابی جهرمی

مدیر مرکز (دکترای مهندسی برق)

احمد فقیه احمدانی

مشاوره سرمایه گذاری، شناسایی و رفع نیاز های فناورانه و توسعه فناوری

مهران کردوانی

توسعه دهنده وب


منتور ها

حسین نجاتی

یادگیری ماشین

علی دیندارلو

علوم و مهندسی آب

حسین حق بین

علم داده، هوش مصنوعی

عبدالرحمان فرزام

خدمات تخصصی مالکیت های معنوی

مانی آرمان

استراتژی- مدیریت منابع انسانی

امین ترابی جهرمی

مهندسی برق - کنترل

رحمن دشتی

مهندسی برق-قدرت

محمد رضایی

اقتصاد مالی

حسن حبیبی

دامپزشکی، بهداشت و پرورش پرندگان

وحید مرشدی

تکثیر و پرورش ماهیان دریایی و غذای زنده

امین محمدی

مهندسی معماری- معماری پایدار

بهنام زاهدی

هوشمندسازی