مرکز نوآوری و توسعه فناوری کشاورزی

 

مرکز توسعه کارآفرینی و نوآوری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس در سال 1396 تأسیس گردید. فعالیت های این مرکز عمدتاً در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی است که تاکنون 6 هسته کارآفرینی و دو شرکت نوآور در آن مستقر بوده در زمینه تولید و فرآوری گیاهان دارویی، ساخت گلخانه ساحلی و سیستم هیدروپونیک، تولید بذر و نهال، ریزازدیادی و کشت بافت گیاهی، تولید کود زیستی، تولید غذای زنده و تولید محصولات زیستی (خوراکی، نوشیدنی، دارویی و بهداشتی) و پرورش طیور و فرآورده های زنبور عسل (زنبورستان) فعالیت می نمایند. عمده اقداماتی که تاکنون در این مرکز انجام شده شامل توسعه کشت و فناوری گیاهان دارویی، توسعه کشت گیاهان کم آب بر، تولید بستر کشت بذر و نشاء (دیت پیت)، طراحی و ساخت سیستم های هیدروپونیک خانگی و صنعتی، توسعه کشت و فناوری کاکتوس و مورینگا در استان بوشهر می باشد. شایان ذکر است این مرکز با پارک علم و فناوری استان بوشهر و مرکز رشد فناوری دشتستان قرارداد استقرار واحدهای نوآور در دانشکده کشاورزی منعقد نموده و آماده خدمت رسانی به شرکت ها با اخذ تعرفه مصوب است.