درباره ما

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس


 مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه با هدف حمایت و پرورش ایده های نوآورانه دانشگاه و ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان در سال 1396 با مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کار خود را آغاز کرد. بدین منظور دانشگاه خلیج فارس مکانی با مساحت تقریبی 500 متر مربع برای راه اندازی این مرکز اختصاص داده است.
این فضا به صورت یک سالن مسطح به مساحت تقریبی 300 متر مربع جهت استقرار 15 تیم استارتاپی چهار و شش نفره طراحی شده است. در این فضا به تیم های استارتاپی جهت توسعه ایده خود فضای استقرار به همراه زیرساخت های مورد نیاز اختصاص داده شده است. همچنین برای تیمها و شرکتهای نوپایی که برای تحقق ایده و کار خود نیاز به محیط کارگاهی و آزمایشگاهی دارند، با همکاری مراکز توسعه فناوری و نوآوری دانشگاه، محیطهای مورد نظر درنظر گرفته شده است.


مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه همزمان با شروع هر سال تحصیلی از طریق فراخوان اقدام به پذیرش ایده های نوآورانه می نماید که تا کنون از مجموع 410 ایده دریافتی، پس از داوری 58 ایده در حوزه های فناوری اطلاعات، زیست فناوری، کشاورزی، سلامت، علوم پایه و فنی و مهندسی مورد تایید و پذیرش قرار گرفته است. در حال حاضر 11 شرکت در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه مستقر می باشد