مدرسه کسب و کار

 

مدرسه کسب و کار دانشگاه خلیج فارس در بهمن ماه سال ۹۷ فعالیت های خود را آغاز نمود

هدف از ایجاد مدرسه کسب و کار در دانشگاه خلیج فارس و امضای تفاهمنامه با  اداره کل فنی و حرفه ای استان بوشهر ایجاد هم افزایی میان این دو نهاد در جهت پرورش نیرو های کارآمد تر برای حضور در صنعت و همچنین نیرو های فنی و خلاق برای حضور در جامعه کار آفرینی بوده است.
مدرسه کسب و کار در طول دوران فعالیت خود زیر نظر مرکز کارآفرینی و نوآوری بوده است.

مدرسه کسب و کار در دورات فعالیت با همکاری با انجمن های علمی دانشجویی برق، مدیریت صنعتی، مکانیک، مهندسی دریا و مهندسی عمران موفق به برگزاری بیش از ۲۰ دوره مهارت آموزی گردید

همچنین مدرسه کسب و کار اقدام به برگزاری دوره هایی از قبیل فتوشاپ و همچنین بازدیدهای صنعتی نیز نموده است که همگی در جهت آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با نیاز ها و فضا های صنعتی بوده است .

بیشترین همکاری مدرسه کسب و کار در دانشگاه خلیج فارس با مرکز آپا ‌و مرکز کارآفرینی و دانشکده مهندسی بوده است

همچنین اغلب دوره های برگزار شده با همکاری مراکز شماره ۱-۲-۳ فنی حرفه ای در خود دانشگاه خلیج فارس برگزار گردیده است .