توسعه دهندگان

طاهره شریفیان

Front End

سید علیرضا معینی

Front End

هومن حمیدپور

Backend and Lead developer

نیلوفر وزیریان

Database Analyzer