تیم های فعال مرکز کارآفرینی و نوآوری

اسمارت بی

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

هندسه آبی

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

کارنامه( شفاهی نگار کارآفرینان برتر)

حوزه فعالیت : تولید محتوا

آیلاک

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

پویان هوران رخشان

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

بیو سرامیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

طراحی سایه بان یونیت خارجی کولر دو تکه

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

Fast switch

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

پلیمرهای زیستی خلیج فارس

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

پازل

حوزه فعالیت : خدمات شهری