تیم های فعال مرکز کارآفرینی و نوآوری

جهش

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

بیو سرامیک

حوزه فعالیت : محیط زیست

پلیمرهای زیستی خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانوفوتونیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

علم و اطلاعات

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

آیلاک

حوزه فعالیت : فناوری اطلاعات و ارتباطات

Fast switch

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

زد-موتور خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانوژن فناوران

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

طراحی سایه بان یونیت خارجی کولر دو تکه

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

پازل

حوزه فعالیت : خدمات شهری

نانو مغناطیس خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

تهیۀ مواد شیمیایی ارزشمند و ترکیبات با خاصیت دارویی

حوزه فعالیت : داروسازی

کارنامه( شفاهی نگار کارآفرینان برتر)

حوزه فعالیت : تولید محتوا

شعر سرا

حوزه فعالیت : تولید محتوا

نانو مغناطیس نوآوران

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

هندسه آبی

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانوفوتونیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

پویان افزار تکنیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

اسمارت بی

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

نانو مغناطیس نوآوران

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

بیو سرامیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانوژن فناوران

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

دیجیتال آیلاک

حوزه فعالیت : سایر

ارکید

حوزه فعالیت : سایر

فیلتر جاذب

حوزه فعالیت : نانو