تیم های فعال مرکز کارآفرینی و نوآوری

نانوژن فناوران

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

پازل

حوزه فعالیت : خدمات شهری

کارنامه( شفاهی نگار کارآفرینان برتر)

حوزه فعالیت : تولید محتوا

آیلاک

حوزه فعالیت : فناوری اطلاعات و ارتباطات

تهیۀ مواد شیمیایی ارزشمند و ترکیبات با خاصیت دارویی

حوزه فعالیت : داروسازی

هندسه آبی

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

ارکید

حوزه فعالیت : سایر

نانو مغناطیس نوآوران

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

Bioceramic

حوزه فعالیت : محیط زیست

نوآوران لیان صنعت جنوب

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

فیلتر جاذب

حوزه فعالیت : نانو

شعر سرا

حوزه فعالیت : تولید محتوا

اسمارت بی

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

دیجیتال آیلاک

حوزه فعالیت : سایر

علم و اطلاعات

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

پویان افزار تکنیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

پلیمرهای زیستی خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانوفوتونیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانوفوتونیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

بیو سرامیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانو مغناطیس خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانوژن فناوران

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

نانو مغناطیس نوآوران

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

جهش

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی