تیم های فعال مرکز کارآفرینی و نوآوری

نانو مغناطیس خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

ارکید

حوزه فعالیت : سایر

نانو مغناطیس نوآوران

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

زد-موتور خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

دیجیتال آیلاک

حوزه فعالیت : سایر

اسمارت بی

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

طراحی سایه بان یونیت خارجی کولر دو تکه

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

بیو سرامیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانوفوتونیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانوژن فناوران

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانوفوتونیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانوژن فناوران

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

شعر سرا

حوزه فعالیت : تولید محتوا

پلیمرهای زیستی خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

Fast switch

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

پویان افزار تکنیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانو مغناطیس نوآوران

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

کریستال بیتس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

هوش فناوران

حوزه فعالیت : فناوری اطلاعات و ارتباطات

هندسه آبی

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

علم و اطلاعات

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

تهیۀ مواد شیمیایی ارزشمند و ترکیبات با خاصیت دارویی

حوزه فعالیت : داروسازی

کارنامه( شفاهی نگار کارآفرینان برتر)

حوزه فعالیت : تولید محتوا

آیلاک

حوزه فعالیت : فناوری اطلاعات و ارتباطات

بیو سرامیک

حوزه فعالیت : محیط زیست

جهش

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

فیلتر جاذب

حوزه فعالیت : نانو

پازل

حوزه فعالیت : خدمات شهری