فرم پذیرش در مرکز کارآفرینی و نوآوری

پس از تکمیل فرم زیر، اطلاعات ارسالی شما توسط کارشناس مرکز کارآفرینی و نوآوری مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت به ایمیل سرپرست تیم ارسال خواهد شد.

جهت دریافت فایل ارائه ی استاندارد مرکز اینجا کلیک کنید

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
تغییر کد امنیتی