مشاهده خبر

فراخوان همکاری در راه اندازی کلینیک صنعت

 

دانشگاه خلیج فارس قصد راه‌اندازی کلینیک صنعت جهت رفع نیازهای علمی و فناوری شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط را دارد. شرح اهداف و وظایف این واحد در شیوه‌نامه مصوب از طریق این لینک  در دسترس است.

 

 لذا از کلیه شرکت ها و گروه‌های توانمند واجد شرایط در این زمینه دعوت به عمل می آید که با ارسال رزومه تخصصی و ارایه پیشنهاده در  استفاده از توانمندیهای استادان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، خبرگان صنعت، شرکت‌های دانش بنیان و فناور و مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی، انتقال و پیاده سازی فناوری، عارضه یابی صنایع و تقویت حضور شرکت های دانش بنیان و دانشگاهی در عرصه های کاربردی و مورد نیاز صنایع در قالب کارگروه‌های تخصصی تا تاریخ 31 مرداد 1400 به آدرس research@PGU.AC.IR  درخواست همکاری خود را با دانشگاه اعلام نمایند.