مشاهده خبر

وبینار جایگاه مشتری در بازاریابی دیجیتال برگزار شد

مدرس:

دکترسیدیعقوب حسینی


ویدئوی رویداد

هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

 مشاور بازاریابی دیجیتال

 

سرفصل ها: 

تفاوت inbound marketing و outbound Marketing

سفر مشتری و اهمیت آن

تجربه مشتری در بازاریابی دیجیتال

اهمیت segmentation در تحلیل مشتری

 

زمان: شنبه ۲ اسفند ساعت ۲۰