مشاهده خبر

حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف در مجتمع و بازدید از فعالیتها و واحدهای فناور

مراکز نوآوری و توسعه فناوری و پژوهشکده ها نقش کلیدی در پویایی زیست بوم کارآفرینی دانشگاه دارند. این مراکز با حمایت های معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت عتف در حال فعالیت یا در شرف راه اندازی هستند و بخشی از آنها هم اکنون میزبان هسته‌های نوآور و کارآفرین و واحدهای فناور هستند.

 

 


 

 

زیست بوم کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس

مجتمع فناوری مروارید بخشی از زنجیره زیستبوم کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس است. این زیست بوم اجزای دیگری نیز دارد که در نمودار روبرو قابل ملاحظه است. بخش دانشگاهی این اجزا که شامل مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه، دفتر ارتباط با صنعت، مراکز نوآوری و توسعه فناوری، هسته‌های پژوهشی اعضای هیات علمی، پژوهشکده‌ها، مدرسه کسب و کار و آزمایشگاه‌های علمی و تحقیقاتی هستند.

 

در جدول ۲ وضعیت هر یک از اجزای زیست بوم آمده است.

 

جدول ۲. آخرین وضعیت مراکز مجموعه زیستبوم کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس