مشاهده خبر

وبینار ارزش گذاری استارتاپ ها برگزار شد

مدرس:
دکتر محمد رضایی

         دکتری اقتصاد مالی و عضو هیئت علمی گروه  اقتصاد دانشگاه خلیج فارس  

        ️مشاور مالی و سرمایه گذاری مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس

️        دبیر هسته پژوهش و فن آوری اقتصاد مالی و ارزش گذاری

 

ویدئوی رویداد

 

سرفصل ها:

مقدمه ای بر ارزش گذاری استارتاپ 

تفاوت ارزش گذاری دارایی ثابت با دارایی فکری

تفاوت ارزش گذاری استارتاپ‌ها با شرکت‌های دیگر

اصول ارزش گذاری استارتاپ ها

مهمترین روش های ارزش‌گذاری استارتاپ ها

نکاتی در ارتباط ارزش گذاری و جذب سرمایه

 

زمان: 
  چهار شنبه ۶ اسفند

ساعت ۲۰ 
نحوه ورود به وبینار رایگان : درگاه وبینارهای مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس