مشاهده خبر

وبینار حقوق مالکیت های معنوی برای واحدهای فناور

مدرس: 
عبدالرحمان فرزام

  مدیرعامل شرکت سینوتک (کارگزار مالکیت فکری پارک علم و فناوری خلیج فارس

 کارگزار مالکیت معنوی در دانشگاه خلیج فارس)

 

سرفصل ها:

* مفاهیم ثبت اختراع داخلی و ثبت  درخواست

* اهمیت ثبت علامت تجاری  در کسب و کار

* ثبت نشان جغرافیایی و ثبت در  پایگاه مالکیت های معنوی

* مصادیق طرح صنعتی و مصادیق آن

زمان:  دوشنبه ۲۷ بهمن ساعت ۲۰ 


نحوه ورود به وبینار رایگان : درگاه وبینارهای مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس