مشاهده خبر

وبینار ساخت تیم و کار تیمی برگزار شد

مدرس:
رضا سیاوشی

لینک ویدئوی رویداد

مدرس گروه مدیریت دانشگاه خلیج فارس
مشاور ارزیابی و توسعه کسب و کار
سرپرست مرکز نوآوری و شتابدهی
جهاد دانشگاهی استان بوشهر

سرفصل ها:

 چیستی و چرایی تیم

فرایند تیم سازی شایستگی های کلیدی برای تیم سازی

تمرین ها و بازی های عملی برای

 تقویت کار تیمی معرفی کتاب و فیلم و انیمیشن مفید برای

 تقویت روحیه کار تیمی

زمان: شنبه ۱۸ بهمن ساعت ۲۰ 

 

نحوه ورود به وبینار رایگان : درگاه وبینارهای مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس