مشاهده خبر

وبینار ایده و اعتبار سنجی نیاز برگزار شد

مدرس:
دکتر آرمان

     عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس


ویدئوی کارگاه

سرفصل ها:

 ایده یا فرصت؛ کدام مهمتر است؟

به کدام صنعت یا حوزه کسب و کار  وارد شویم؟

چگونه به یک ایده کسب و کاری برسیم؟

چه عواملی به موفقیت ایده کسب و کاری کمک می کند؟

معیارهای ارزیابی ایده های کسب و کار کدام است؟

 

زمان:   دوشنبه ۲۰ بهمن ساعت ۲۰ 

نحوه ورود به وبینار رایگان : درگاه وبینارهای مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس