مشاهده خبر

وبینار معرفی کمک هزینه تحقیق و توسعه (۱۰ دی ماه)

 وبینار معرفی کمک هزینه تحقیق و توسعه 

 

  با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، مراکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه های خلیج فارس، شیراز، بنیاد نخبگان بوشهر و صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر 

 

 زمان: چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰

 

 

ارائه دهندگان:

 

 دکتر سید محمد موسوی

 

مشاور رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

مدیر برنامه همکاری شرکتها با دانشگاه ها

دکترای علوم شناختی

 

 

مهندس هدی مراغه ای 

 

کارشناس توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی

مشاور و مدرس تامین مالی نوآوری

دانش آموخته مهندسی مدیریت دانشگاه پلی تکنیک میلان

 

 

محورهای بحث:

 

معرفی خدمت جدید گرنت صندوق نوآوری و شکوفایی

فرایند ثبت درخواست در سامانه غزال

 

ورود از طریق درگاه وبینار مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس 

http://meet.pgu.ac.ir/b/ent-3tp-qu3

حضور تمامی علاقه مندان مباحث کارآفرینی در این جلسه آزاد و مغتنم است.

 

https://karafarini.pgu.ac.ir/news/67