مشاهده خبر

فراخوان یلدایی حمایت از هسته های کارآفرینی و ایده های نوآورانه

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس در فراخوان هر ساله ی خود از طرح های نوآورانه و فناورانه که رویکرد بازار داشته باشند حمایت می کند.
این حمایت به صورت اعتبار کارآفرینی و در قالب خرید قطعات و خدمات و برای ایده های سخت افزاری تا سقف ۲۰ میلیون تومان و برای ایده های نرم افزاری تا سقف ۶ میلیون تومان است.


سال گذشته از بین حدود ۸۰ ایده ی دریافتی  ۱۵ ایده پذیرفته شده اند که برخی از آنها در حال اتمام طرح خود هستند.

در زمان شیوع ویروس کرونا، شما میتوانید در محل استقرار خود نیز برای تحقق ایده های خود از این حمایت استفاده کنید.

اگر طرح شما پارسال موفق به دریافت حمایت نشده، نگران نباشید و پس از اصلاح، آن را مجددا امسال نیز ارسال کنید.


نکات مهم در ارزیابی طرح و ایده ی شما:
 ۱- عملیاتی بودن ایده (پرهیز از ایده های غیر قابل تحقق از لحاظ علمی و شرایط محیطی -مثل ایجاد راه دوبانده بر روی خلیج فارس، ارسال ماهواره به مدار با استفاده از سوخت پفیلا، احداث فروشگاه برف در قله ی دماوند و ... -)
 ۲- داشتن تیم منسجم (هیچ کار اقتصادی، فردی به نتیجه ی مطلوب نمیرسد)
 ۳- داشتن یک مدل کسب و کار قابل قبول با رویکرد بازار و تحلیل شرایط (بدانید میخواهید چه بفروشید، چگونه و کجا بفروشید و ... )
 ۴- فرد کلیدی تیم، خود در تحقق آن بتواند دخیل و در انجام آن توانمند باشد یا به عبارتی (نخواهید که کنار گود بایستید و کارکردن دیگران را تماشا کنید)
 ۵- پرهیز از ایده هایی که
       - صرفا فروش و بازاریابی هستند و تولیدی در کار نیست
       - صرفا یک وبسایت فروشگاهی هستند
       - خدمات آموزشی و تولید محتوای آموزشی هستند
       - مشابه داخلی دارند و همین الان در بازار موجودند


تکمیل کاربرگ زیر به شما کمک خواهد کرد به همه ی مطالب بالا و مسائلی بیشتر فکر کنید

دریافت ایده های فناورانه با تکمیل و بارگذاری {کاربرگ هسته ی نوآور متقاضی بهره برداری از خدمات مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه} در این آدرس: https://karafarini.pgu.ac.ir/team/create