مشاهده خبر

دوره آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق در کشتی سازی
ثبت نام در {این آدرس}

تخفیف ویژه ی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس و واحدهای فناور و دانشجویان سایر دانشگاه ها

مدرس: مهندس عباس قاسم زاده

صدور گواهی شرکت در دوره جهت شرکت کنندگان فعال

نویسنده: امین ترابی جهرمی | پنجشنبه, 01 آبان 99