مشاهده خبر

فراخوان استقرار واحدهای فناور نانو و زیستی

 

محل استقرار: کارگاه های مرکز نوآوری و توسعه فناوری نانو و زیستی دانشگاه خلیج فارس

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات فضاها:

فضای کارگاهی با برق سه فاز، انشعاب آب 4/3 اینچ و اینترنت

 

نقشه ی فضاهای آماده استقرار

شرایط واحدهای فناور متقاضی:

1- ایده ی محوری با TRL6  یا بالاتر با سابقه ی فروش محصول
2- شرکت ثبت شده با حوزه ی فعالیت نانو و زیستی داشته باشند

درخواست استقرار با تکمیل فرمها در آدرس:

https://karafarini.pgu.ac.ir/team/create

 

 

 

 

نویسنده: امین ترابی جهرمی | دوشنبه, 31 شهریور 99