مشاهده خبر

دورهمی برگزار شده شایستگی های مورد نیاز مدیران کسب و کار

دورهمی برگزار شده شایستگی های مورد نیاز مدیران کسب و کار در شتاب‌دهنده ایده بان با همکاری مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس