مشاهده خبر

بازدید از مجتمع فناوری مروارید دانشگاه خلیج فارس « تور دانشگاه گردی »

تور دانشگاه گردی

بازدید از مجتمع فناوری مروارید دانشگاه خلیج فارس

به همراه

دکتر رضا سیاوشی ( رئیس مرکز کارآفرینی و نوآوری )

دکتر حسن حبیبی ( مدیر توسعه و تجاری سازی فناوری و ارتباط با جامعه )

این تور 3 ساعته دانشگاه گردی در تاریخ 16 آبان 1402 از ساعت 15 تا 18 برگزار شد.