مشاهده خبر

نشست دانشگاه خلیج فارس با سازمان ها و صنایع مختلف در نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت

نشست دانشگاه خلیج فارس با سازمان ها و صنایع مختلف با محوریت همکاری های مشترک پژوهشی و فناوری در نمایشگاه دستاوردهای دولت

با حضور فعال واحدهای فناور مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه

این نمایشگاه همزمان با هفته دولت در نوبت صبح از ۹ تا ۱۲ و در نوبت عصر از ۱۸ تا ۲۱ پذیرای بازدید کنندگان بود.