مشاهده خبر

نشست تیم آکادمی پایتون استاد با جناب مهندس فقیه برای تحلیل و بررسی ایده پلتفرم پایتون استاد

نشست تیم آکادمی پایتون استاد با جناب مهندس فقیه برای تحلیل و بررسی ایده پلتفرم پایتون استاد در شتابدهنده ایده بان و مشاوره تخصصی و رایگان کسب و کار

پیج اینستاگرام :  pourmomen.ir@ 

آدرس سایت : pythonostad.ir