مشاهده خبر

جلسه برگزار شده تشریح کامل فرایند و نحوه تکمیل فرم های پذیرش در پارک علم و فناوری خلیج فارس

 این جلسه در تاریخ یکشنبه 11 تیر 1402، ساعت 11 با حضور دکتر سیاوشی،مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری،

سرکار خانم مونا صادقی ،سرپرست امور موسسات پارک علم و فناوری خلیج فارس،

سرکار خانم شهربانو عوض زاده ، کارشناس جذب و پذیرش واحدهای فناور پارک علم و فناوری خلیج فارس ، برگزار شد.

 

در این جلسه درباره موضوعاتی از جمله :
- مشاوره های تخصصی مربوط به نحوه اخذ مجوز دانش بنیانی و خلاق شدن و نحوه استفاده از مزایای آن 
- ارائه معافیت مالیات بر درآمد/ بر حقوق کارکنان / قرارداها و معافیت های بیمه ای و عوارض گمرکی 

- عارضه یابی کسب و کارها و ارائه راهکارهای بهبود 

- کمک به افزایش حضور و مشارکت تخصصی واحد های فناور در در سطح ملی و بین المللی

- کمک به توسعه بازار محصولات و فناوری های واحد های فناور از طریق انعقاد قراردادهای اجرایی، خدماتی، مطالعاتی، پژوهشی توسعه فناوری و یا فروش محصول / خدمت با کارفرمایان بیرونی و واگذاری اجرای آن ها به واحد های فناور مربوطه

- انعقاد قراردادهای انتقالی با سازمان ها  و ادارات و واگذاری آن به شرکت های مستقر در پارک 

 

صحبت شد و سرپرست امور موسسات ، سرکار خانم مونا صادقی و کارشناس جذب و پذیرش واحدهای فناور پارک علم و فناوری خلیج فارس، سرکار خانم شهربانو عوض زاده،  به شرح مواردی از این دست پرداختند.