مشاهده خبر

اختتامیه رویداد برقی شو

اختتامیه رویداد برقی شو با حضور ریاست محترم دانشگاه خلیج فارس جناب آقای دکتر مدرسی ،

سخنرانان مراسم اختتامیه

ریاست محترم دانشگاه خلیج فارس،  جناب آقای دکتر مدرسی ،

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر ، سرکار خانم دکتر میروکیلی ،

مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس ،جناب آقای دکتر سیاوشی ،

و مدیر عامل شرکت توزیع برق استان بوشهر ،جناب آقای مهندس حشمتی  

تقدیر از داوران ، مدرس و منتور

تقدیر از حامیان و دعوت برای امضای چک پول

تقدیر از کادر اجرایی و گرفتن عکس یادگاری