مشاهده خبر

کارگاه بــوم کسب و کار با تدریس جناب آقای دکتر رضا سیاوشی در رویداد برقی شو

برگزاری کارگاه بــوم کسب و کار با تدریس جناب آقای دکتر رضا سیاوشی در رویداد برقی شو

 

رویداد برقی شو به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه خلیج فارس با همکاری مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس و بنیاد نخبگان استان بوشهر برگزار شد.