مشاهده خبر

سلسله جلسات منتوری روزانه رایگان

منتوری با محوریت مدیریت کسب و کار

 

شرکت آرمان فناوران پارس رایانه از واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه خلیج فارس

با ایده محوری پلتفرم کاریابی آنلاین و پایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه

مدیرعامل: مهندس سید علیرضا معینی

Karkojo.com