مشاهده خبر

برگزاری کارگاه کامپیوتر چهارشنبه 27 اردیبهشت

برگزاری کارگاه کامپیوتر چهارشنبه 27 اردیبهشت در سالن سلیمان سیرافی جهت مهارت افزایی علاقه مندان به این حوزه برگزار شد.