مشاهده خبر

سمینار تخصصی آشنایی با نحوه مشارکت در فعالیت های استانداردسازی بین المللی

مدرسان:

سرکار خانم دکتر الهام قاسمی

معاون دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران

سرکار خانم مهندس لیلا زینت بخش

رییس گروه هماهنگی استانداردهای بین المللی ایزو دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران

زمان برگزاری: 2 آذرماه 1401، ساعت 9 الی 12

مخاطبن دوره : (اعضای هیات علمی، مراکز رشد علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان، دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد، موسسات علمی پژوهشی، اعضای بنیاد نخبگان، کارشناسان استاندارد و آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی، واحدهای تولیدی، مدیران کنترل کیفیت)

سرفصل مطالب مطرح شده:

1-      معرفی سازمان های بین المللی استانداردسازی و منطقه ای (RISCAM، OIML، CODEX، IEC، ISO)

2-      ضرورت ایجاد سازمان های بین المللی و منطقه ای استانداردسازی

3-      اهمیت، ضرورت و فواید مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی

4-      نحوه عضویت در سازمان های بین المللی و منطقه ای استانداردسازی

5-      مفهوم استاندارد بین المللی/منطقه ای و نقش آن

6-      مراحل تدوین استانداردهای بین المللی در سازمان های بین المللی/منطقه ای

7-      نحوه مشارکت کشورها در تدوین استانداردهای بین المللی/منطقه ای

8-      نحوه تاسیس و عضویت کمیته های متناظر

 

 

به پیشنهاد برتر استاندارد بین المللی جوایزی ارزنده ای تعلق می گیرید (جهت اطلاعات بیشتر به سایت bushehr.inso.gov.ir مراجعه شود)