مشاهده خبر

برگزاری کارگاه آشنایی با استاندارد و روش اجرایی صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد برای محصولات دانش بنیان در مجتمع مروارید دانشگاه خلیج فارس

کارگاه آشنایی با استاندارد و روش اجرایی صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد برای محصولات دانش بنیان در تاریخ یکشنبه ۸ آبان ماه با حضور آقایان صابر خدری و محمد برکت به عنوان مدرس برگزار شد.