مشاهده خبر

گزارش برگزاری دورهمی انتقال دانش و تجربه فانوس

این دورهمی با حضور مجازی ایمان رحمتی زاده لیدر فایربیس اکستنشن در کمپانی گوگل برگزار شد.

دورهمی در دانشگاه خلیج فارس، مجتمع فنی مروارید سالن سلیمان سیرافی ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۹ شهریورماه برگزار شد.

در این دورهمی که حدود ۱۵ نفر شرکت کردند، درباره بحث های مختلف مدیریت و لیدر شیپ تیم های چند تخصصی و تک تخصصی بحث و گفتگو انجام شد.