مشاهده خبر

تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و جرایم مرتبط

مدرس:

علی غیوری مقدم

درباره مدرس:

عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه خلیج فارس

مدیر عامل شرکت راستین حساب سروش

 

مخاطبن دوره : کلیه کسب و کارها اعم از شخصیت های حقیقی یا حقوقی

سرفصل ها:

تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده

تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص مالیات حقوق

تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص مالیات بر عملکرد و تحریر دفاتر قانونی

تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص ارسال لیست معاملات فصلی

 

زمان : چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه

ساعت ۱۶

 

لینک ورود:

https://b2n.ir/PGUkarafarini