مشاهده خبر

برگزاری جلسه تدوین برنامه راهبردی کمیته کسب و کارهای دانش بنیان

جلسه تدوین برنامه راهبردی کمیته کسب و کارهای دانش بنیان، با حضور همکارانی از مرکز کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس، پارک علم و فناوری خلیج فارس، اتاق بازرگانی استان بوشهر و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.