مشاهده خبر

وبینار تامین مالی استارتاپ ها

مدرس: 
دکتر محمد رضایی

دکتری اقتصاد مالی و عضو هیئت علمی گروه
اقتصاد دانشگاه خلیج فارس
مشاور مالی و سرمایه گذاری مرکز کارآفرینی
و نوآوری دانشگاه خلیج فارس
دبیر هسته پژوهش و فن آوری اقتصاد مالی و ارزش گذاری

سرفصل ها:
تفاوت کسب و کارهای کوچک  و سنتی با استارتاپ ها

چرخه رشد استارتاپ ها

منابع مالی متناسب با چرخه رشد  استارتاپ ها

انواع سرمایه گذاران استارتاپ ها

نکاتی در ارتباط با جذب سرمایه  

 

زمان: جمعه ۲۶ شهریور ساعت ۱۷