مشاهده خبر

کارگاه آموزشی مجازی بوم کسب و کار ناب برگزار شد

مدرس:رضا سیاوشی

مدرس گروه مدیریت دانشگاه خلیج فارس
مشاور ارزیابی و توسعه کسب و کار

ویدئو

سرفصل ها: 

چیستی بوم کسب و کار و چرایی

 اهمیت آن 

 آشنایی با نه بخش بوم کسب و کار

مقدمه ای بر معرفی و تشریح

 مثال ها و تمرین های عملی « بوم کسب و کار ناب » 

معرفی کتب مفید

زمان:
  چهارشنبه ۲۸ مهر ماه ساعت ۱۶

نحوه ورود به وبینار رایگان : درگاه وبینارهای مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس