مشاهده خبر

اصول تیم سازی و کار تیمی

وبینار اصول تیم سازی و کار تیمی

مدرس:
رضا سیاوشی

مدرس گروه مدیریت دانشگاه خلیج فارس
مشاور ارزیابی و توسعه کسب و کار

سرفصل ها:

 چیستی و چرایی تیم

فرایند تیم سازی شایستگی های کلیدی برای تیم سازی

تمرین ها و بازی های عملی برای

 تقویت کار تیمی معرفی کتاب و فیلم و انیمیشن مفید برای

 تقویت روحیه کار تیمی

زمان: ]چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه ساعت ۱۷

 

نحوه ورود به وبینار رایگان : درگاه وبینارهای مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس