مشاهده خبر

وبینار سخنرانی و فن بیان

سری وبینار های ترویجی رویداد کارآفرینی بندر نوآوری 

مدرس:
سید محمد امین قاسمی زاده
      کوچ و مدرس توسعه فردی و افزایش عملکرد

 

سرفصل ها:

مبانی و اهمیت یادگیری سخنرانی 

اصول صدا سازی و فن بیان 

ساختار و پیکربندی سخنرانی 

اکوسیستم و اجزای سخنرانی 

شناخت و اقناع مخاطب 

جلب توجه مخاطبان و جذاب سازی سخنرانی

 

زمان: دوشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۷ الی ۲۰
نحوه ورود به وبینار رایگان : درگاه وبینارهای مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس