مشاهده خبر

مجوز مرکز رشد مشترک دانشگاه خلیج فارس و پارک علم و فناوری صادر شد

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری طی نامه ای در تاریخ 1400/04/08 با ایجاد مرکز رشد مشترک دانشگاه خلیج فارس و پارک علم و فناوری خلیج فارس موافقت کردند.

متن موافقت بدین شرح است:

«با عنایت به بررسی درخواست پارک علم و فناوری و به استناد قرارداد منعقد فی مابین پارک علم و فناوری خلیج فارس و دانشگاه خلیج فارس مبنی بر ایجاد مرکز رشد مشترک و  طرح‌ آن در جلسه کارگروه تخصصی  شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، با صدور مجوز راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور مشترک بین پارک علم و فناوری خلیج فارس و دانشگاه خلیج فارس با مسئولیت پارک باعنوان سازمان موسس موافقت به عمل آمد.»

در این مرکز رشد، با هماهنگی دانشگاه خلیج فارس امکان استفاده از فضاهای استقرار اداری، کارگاهی و آزمایشگاهی فراهم شده است و دریافت خدمات آزمایشگاهی نیز با تعرفه ترجیحی امکان پذیر می‌باشد. واحدهای فناور دانش بنیان و رشد یافته همچنین می‌توانند در مجتمع فناوری مروارید  به عنوان بخشی از فضای استقرار واحدهای فناور این مرکز رشد استقرار یابند.

درخواستهای استقرار واحد های فناور از طریق سامانه مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس به آدرس https://karafarini.pgu.ac.ir/team/create امکان پذیر است و پس از ارزیابی اولیه در دانشگاه، در شورای فناوری مراکز رشد استان بوشهر طرح خواهد شد. این واحدها، از حمایتها و مزایای استقرار در پارک علم و فناوری خلیج فارس نیز بهره‌مند خواهند شد.