مشاهده خبر

معرفی مشاور واحد های فناور: دکتر علی غیوری مقدم

دکتر علی غیوری مقدم

عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه خلیج فارس

زمینه های تخصص: 

امور حسابداری و مالی کسب و کارها

استقرار سیستم حسابداری

امور بیمه ای و تامین اجتماعی

احکام حقوق مطابق اداره کار

امور مالیاتی (شامل: مالیات عملکرد، معاملات فصلی، مالیات بر ارزش افزوده 

مالیات حقوق و تکلیفی، اظهارنامه سالانه و دفاتر قانونی) 

 

محل مراجعه: دانشگاه خلیج فارس، دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مراجعه با هماهنگی قبلی با شماره تماس ایشان : ۰۹۱۷۳۲۹۹۳۱۱