رویداد های مرکز کارافرینی

در جریان 0 | بزودی 0 | پایان یافته 10

02


شهریور
ثبت حضور در جلسه دوم کارگاه درآمدی بر پایتون

کارگاه دانش افزایی درآمدی بر برنامه نویسی پایتون مخصوص اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس صدور گواهی بر اساس شیوه نامه اجرای ماده ۱ آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس مدرس: دکتر حسین حق بین هیات علمی گروه آمار دانشگاه خلیج فارس زمان: ۱ و ۲ شهریور ماه به مدت ۲ جلسه، ساعت ۱۴ الی ۱۶ برای شرکت در این کارگاه نیازی به ثبت نام اولیه نیست و ثبت نام در طول زمان کارگاه انجام خواهد شد. برگزاری کارگاه در سامانه جلسات مجازی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه (درگاه وبینار مرکز لینک در بالای سایت مرکز) این مرکز با همکاری دانشکده علوم پایه و با هدف آشنایی علاقه مندان از اعضای محترم هیات علمی با زبانهای برنامه نویسی پرمخاطب و کاربردی در تحلیل داده و هوش مصنوعی و همچنین جذاب در بازار کسب و کار طراحی نرم افزار، اقدام به برگزاری کارگاه (درآمدی بر برنامه نویسی پایتون) توسط جناب آقای دکتر حق بین عضو هیات علمی گروه آمار کرده است. به منظور استقبال بیشتر و ارتقای سطح کیفی کارگاه، با معاونت آموزشی دانشگاه هماهنگی به عمل آمده است که شرکت کنندگان این کارگاه از امتیاز شیوه نامه ی ماده یک آیین نامه ارتقا بهره مند خواهند شد. کارگاه مذکور در روزهای یکم و دوم شهریور ماه و به صورت وبینار برگزار خواهد شد

آدرس: برگزاری کارگاه در سامانه جلسات مجازی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه http://meet.pgu.ac.ir/b/ent-3tp-qu3

وضعیت رویداد
پایان یافته

01


شهریور
ثبت حضور در جلسه اول کارگاه درآمدی بر پایتون

کارگاه دانش افزایی درآمدی بر برنامه نویسی پایتون مخصوص اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس صدور گواهی بر اساس شیوه نامه اجرای ماده ۱ آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس مدرس: دکتر حسین حق بین هیات علمی گروه آمار دانشگاه خلیج فارس زمان: ۱ و ۲ شهریور ماه به مدت ۲ جلسه، ساعت ۱۴ الی ۱۶ برای شرکت در این کارگاه نیازی به ثبت نام اولیه نیست و ثبت نام در طول زمان کارگاه انجام خواهد شد. برگزاری کارگاه در سامانه جلسات مجازی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه (درگاه وبینار مرکز لینک در بالای سایت مرکز) این مرکز با همکاری دانشکده علوم پایه و با هدف آشنایی علاقه مندان از اعضای محترم هیات علمی با زبانهای برنامه نویسی پرمخاطب و کاربردی در تحلیل داده و هوش مصنوعی و همچنین جذاب در بازار کسب و کار طراحی نرم افزار، اقدام به برگزاری کارگاه (درآمدی بر برنامه نویسی پایتون) توسط جناب آقای دکتر حق بین عضو هیات علمی گروه آمار کرده است. به منظور استقبال بیشتر و ارتقای سطح کیفی کارگاه، با معاونت آموزشی دانشگاه هماهنگی به عمل آمده است که شرکت کنندگان این کارگاه از امتیاز شیوه نامه ی ماده یک آیین نامه ارتقا بهره مند خواهند شد. کارگاه مذکور در روزهای یکم و دوم شهریور ماه و به صورت وبینار برگزار خواهد شد

آدرس: برگزاری کارگاه در سامانه جلسات مجازی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه http://meet.pgu.ac.ir/b/ent-3tp-qu3

وضعیت رویداد
پایان یافته